Skip to main content

NextGenerationEU

MyHomesID
Helppo ja turvallinen tapa asumiseen liittyvän kansainvälisen tiedon hallintaan


Hankkeelle myönnetty avustus (RRF) on Euroopan unionin NextGenerationEU-rahoitusta, joka perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2021/241 elpymis- ja palautumistukivälineenperustamisesta. Hankkeen aikataulu on 15.7.2022 – 30.11.2023.

MyHomesID tekee ensimmäisen kansainvälistymiskartoituksen lähialueelle, kohdemaana Ruotsi.