Skip to main content
Vinkkimme remontoijalle:

Tärkeät tiedot remonttikansioon

Aiotko käynnistää remontin vaikkapa omassa asunnossasi?

Tässä lisätietoa remontin valmistelu- ja suunnitteluvaiheeseen.

Sisältö:

 • Mikä on remonttikansio ja miksi sellainen kannattaa perustaa?
 • Tarjouspyyntö ja ammattilaisen pestaaminen remontin tekijäksi
 • Kirjallinen sopimus!
 • Valvojan rooli

Asiantuntijamme:

Matti Luhtanen
Kiinteistöneuvos, rakennusinsinööri

1. Mikä on remonttikansio ja miksi sellainen kannattaa perustaa?

Hyödyt varmasti – nyt ja tulevaisuudessa

Remonttikansioon tallennat kaikki remontin asiakirjat sitä mukaa kun ne valmistuvat. Yhteen paikkaan tallennut asiakirjat pysyvät tallessa ja löytyvät nopeasti, kun niitä tarvitaan.

Pilvipalveluun rakennettu remonttikansio on aina käytössäsi, kun ulottuvillasi on verkkoyhteys ja älylaite. Voit näyttää remonttisuunnitelman värimäärityksiä vaikkapa rautakaupassa maalimyyjälle.

Mitä taltioin remonttikansioon?

Kiinteistöneuvos, rakennusinsinööri Matti Luhtanen neuvoo tallentamaan remonttikansioon vähintään nämä asiakirjat:

 • rakennus- tai toimenpidelupa liitteineen
 • remonttia koskevat suunnitelmat, piirustukset yms.
 • tarjouspyyntö materiaaleineen
 • tarjous
 • sopimus liitetiedostoineen (mukana mm. maksuerätaulukko)
 • valvojan tekemä dokumentaatio, kuten kaikki remontin aikaiset pöytäkirjat, kuten työmaakokouspöytäkirjat ja ennen kaikkea vastaanottotarkastuspöytäkirja (taltioi myös eri rakennusvaiheista otetut valokuvat)

Lisäksi remonttikansioon on hyvä tallentaa:

 • laite- ja materiaalitiedot
  • koodit, tuotenumerot, tavarantoimittajien yhteystiedot ja takuut
 • tekniset ohjeet
  • käyttö-, huolto- ja hoito-ohjeet
 • valokuvat (“ennen ja jälkeen”)

Tärkeä osa kodin tietopankkia

Myöhemmin remonttikansio on osa kotisi laajempaa tietopankkia. Remonttikansion sisältö toimii tärkeänä pohjatietona muun muassa seuraavaa remonttia suunniteltaessa.

Myöhemmin edessä saattaa olla tilanne, jossa haluat myydä kotisi. Tällöin remonttikansion tiedot ovat arvokas asia sekä kiinteistönvälittäjälle että asuntosi uudelle omistajalle.

Mihin perustan remonttikansion?

Remonttikansion paikaksi sopii erinomaisesti turvallinen, kotimainen MyHomesID -pilvipalvelu. Asumisen asiakirjoja varten luotu MyHomesID -tarjoaa digitaalisen, tilavan ”kassakaapin” tärkeille tiedoillesi.

MyHomesID -palvelussa remonttikansion luominen, käyttö, jakaminen ja tarvittaessa myös luovutus uudelle omistajalle on vaivatonta ja sujuvaa.

2. Tarjouspyyntö ja ammattilaisen pestaaminen remontin tekijäksi

Tarjouspyyntö valmiilla, yleisesti hyväksytyllä lomakkeella

Jos päädyt teettämään remontin ammattilaisella, ota yhteyttä mahdollisiin tekijöihin ja jätä tarjouspyynnöt. Tarjouspyyntö kannattaa laatia valmiille, yleisesti hyväksytylle pohjalle.

Esimerkki valmiista tarjouspyyntölomakkeesta: RT 80279 (Urakkatarjouspyyntö. YSE 1998 asiakirja).

Remonttisuunnitelma liitetään mukaan tarjouspyyntöön.

Remontin tekijän valinta?

Remontin tekijäksi kannattaa valita Y-tunnuksellinen elinkeinonharjoittaja, jonka taustat ovat kunnossa. Ennen sopimuksen allekirjoittamista on kiinteistöneuvos Matti Luhtasen mukaan hyvä tarkistaa, että urakoitsijalla on verot ja sosiaaliturvamaksut maksettuna, ja ettei yritys ole ulosotossa.

Mikäli urakoisija pystyy esittämään tuoreen Luotettava kumppani -todistuksen, voi remontin teettäjä todeta, että yrityksen tausta-asiat ovat kunnossa.

3. Kirjallinen sopimus!

Ehdottoman tärkeä kirjallinen sopimus

– Siitä ei voi mennä yli eikä ympäri, sopimukset on pakko tehdä kirjallisesti. Muuten ei synny yksimielisyyttä siitä, mitä oli tarkoitus tehdä, eikä yleensä synny yksimielisyyttä siitäkään, mitä se tekeminen maksaa, varoittaa kiinteistöneuvos Matti Luhtanen.

Kun olet valinnut remontille tekijän, tee kirjallinen sopimus. Käytä valmista, valtakunnallisesti hyväksyttyä sopimuspohjaa, esimerkiksi RT 16-10703  (Pienurakkasopimuksen laatiminen, rakennustekniset työt).   

 

Valmiiseen sopimuspohjaan sisältyy Luhtasen mukaan jo valmiiksi runsas määrä remontin teettäjän oikeusturvan kannalta tärkeää juridiikkaa. Mikäli sopimus laaditaan ”puhtaalle paperille”, saattaa jotain olennaista helposti jäädä puuttumaan. Tällöin asian käsittely mahdollisessa riitatilanteessa mutkistuu.

 

Usein on myös järkevää pyytää rakennuttamisen ammattilainen apuun sopimuksen tekoon. Ammattilainen varmistaa sen, että sopimukseen tulee kirjattua kaikki remontin teettäjän kannalta olennaiset asiat.

 

Urakoitsijan vastuu: kaksi vuotta + piilovirhevastuu

Valtakunnallisesti hyväksytylle sopimuspohjalle laaditulla sopimuksella on merkitystä myös remontin valmistumisen jälkeen.

– Nykyisen sopimusjuridiikan mukaa urakoitsijalla on kahden vuoden takuu. Eli kun sopimus on asianmukaiseesti laadittu  

 

Toinen remontin teettäjän kannalta tärkeä asia on urakoitsijan piilovirhevastuu, eli niin kutsuttu kymmenen vuoden vastuu. Sekä kahden vuoden vastuuaika että piilovirhevastuu tuovat turvaa remontin teettäjälle tapauksissa, joissa urakoitsijan tekemä virhe tai laiminlyönti huomataan jälkikäteen, kahden vuoden takuuajan jo päätyttyä.

 

Tyypillinen esimerkki on Luhtasen mukaan kylpyhuoneremontti, jossa kosteuseritys on jätetty tekemättä. Esimerkiksi käy hyvin myös vesikattoremontti, jossa aluskate on jäänyt kokonaan asentamatta, ja katto rupeaa vuotamaan viiden vuoden kuluttua remontista.

 

Ole tarkkana maksutavan määrittelyssä!

Ole sopimusta solmittaessa tarkkana urakkasumman maksamistavan määrittelyssä.  Urakkahintaa ei kannata maksaa etupainotteisesti. Jos urakan suorittava rakennusliike tekee konkurssin kesken remontin, et välttämättä koskaan saa takaisin tekemättömästä työstä jo maksamiasi rahoja.

Laadi siis kiinteähintaiseen urakkasopimukseen maksuerätaulukko, jonka mukaan urakkasumma maksetaan. Vältä etupainotteisuutta. Varmista, että maksuerätaulukko on mukana sopimuksessa.

4. Valvojan rooli

Remontin valvojaksi palkattu ulkopuolinen ammattilainen valvoo, että urakoitsija tekee remontin sopimusehtojen ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Matti Luhtasen mukaan remontin valvojaksi palkattu ammattilainen myös dokumentoi oman valvontansa.

– Erittäin vahva ja hyvä dokumentti on valokuva. Kun työvaihe on tehty, käy valvoja paikalla katsomassa, että työ on tehty oikein ja sopimuksen mukaisesti. Samalla työn eteneminen taltioidaan valokuvin.

– Valvoja voi tallentaa valvonnan dokumentoinnin, eli esimerkiksi kaikki remontin aikaiset pöytäkirjat, kuten työmaakokouspöytäkirjat ja ennen kaikkea vastaanottotarkastuspöytäkirjan sekä valokuvat, saatetekstin kera MyHomesID -palveluun, remonttikansioon.

Dokumentaation avulla remontin teettäjä voi myöhemmin tarvittaessa osoittaa, että kaikki on tehty suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaan.

Onko valvojan palkkaaminen pakollista?

Kun kyse on omakotitalon remontista, voi remontin teettäjä Matti Luhtasen mukaan päättää itse, palkkaako valvojan vai ei.

– Jos kyse on vaikka kerros- tai rivitaloasunnosta, saattaa isännöitsijä tai taloyhtiön hallitus esim. kylpyhuoneremontissa velvoittaa remontin teettäjän pestaamaan kylpyhuoneremonttiin valvojan, toteaa Luhtanen.

Kun remontin kohteena on kerrostalo- tai rivitaloasunto, pitää asunnon omistajan aina olla isännöitsijään yhteydessä ennen remontin aloittamista. Isännöitsijä pitää huolta siitä, että remontista informoidaan asianmukaisella tavalla taloyhtiötä ja sen muita asukkaita.